Bảng Giá Xe

vinfast-vf5

Vinfast VF5

Vinfast VF5 Plus Không Pin: 479.000.000 đ đ
Vinfast VF5 Plus Kèm Pin: 559.000.000 đ đ
vf6x

Vinfast VF6

VinFast VF 6 Base: 686.000.000 đ đ
VinFast VF 6 Plus: 776.000.000 đ đ
8

Vinfast VF7

VinFast VF7 Base: 861.000.000 đ
VinFast VF7 Plus: 1.010.000.000 đ
Vinfast-e34

Vinfast VF e34

Vinfast VF e34: 721.000.000 đ đ
Vinfast VF e34 + Pin: 841.000.000 đ đ
vinfast-vf8

Vinfast VF8

Vinfast VF8 Eco: 1.090.000.000 đ đ
Vinfast VF8 Plus : 1.270.000.000 đ đ
vinfast-vf9

VinFast VF9

Vinfast VF9 Eco : 1.491.000.000 đ đ
Vinfast VF9 Plus: 1.676.000.000 đ đ
Nhận tư vấn nhanh
3 cột

Vinfast Cộng Hòa

Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD